Alment
  Temabibliotek
  Nyt
  Links
 
 
 
  KU-Nat
  KU-Sund
  KVL
  DFU
  DTU
  RUC
     

 

Nyt:
webstedet er nyt, og vi modtager gerne forslag. Skriv til en af kontaktpersonerne nederst.
(sidst opdateret 5. jan., 2006).

   

Velkommen til webstedet for undervisere i

Fagets Videnskabsteori

 

Om disse sider
Webstedet skal bidrage til samarbejdet om udvikling af de nye kurser i "Fagets Videnskabsteori", kurser som bl.a. skal perspektivere de filosofiske, historiske, sociale og etiske aspekter af videnskab og teknologi.

Kurserne er et obligatorisk element i alle universitetsuddannelser i Danmark, men siderne her fokuserer på kurser indenfor de naturvidenskabelige, medicinske og tekniske fag.

Hvad finder du her?
Det er hensigten at undervisningsmateriale, bl.a. i form af et temabibliotek, skal udvikles. Den øverste gruppe links til venstre indeholder generel information, de nedre links indeholder bl.a. information om de enkelte kurser på de pågældende institutioner. Der vil desuden komme løbende meddelelser om aktuelle aktiviteter i gruppen m.v.

Hvem er vi?
Bag initiativet står "FVT-gruppen", en lærergruppe for Fagets Videnskabsteori ved de teknisk-naturvidenskabelige og biomedicinske uddannelser i Københavnsområdet. Den tværfaglige lærergruppe omfatter universitetsundervisere, inklusive ph.d.-studerende, instruktorer og undervisningsassistenter, fra en række fag ved disse institutioner:

• Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (KU-Nat)
• Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole (KVL)
• Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU)
• Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Kbh. Universitet (KU-Sund)
• Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
• Roskilde Universitetscenter (RUC)

 

Formålet med gruppens arbejde er

  1. udvikling af et fælles fagligt miljø for en forskningsbaseret undervisning i videnskabsteori i Københavnsområdet
  2. udvikling af en åben ressource, som kan inspirere i arbejdet med at planlæge og udføre undervisningen på alle videnskabsteorikurser i Danmark

Betegnelsen "fagets videnskabsteori"
opfattes her bredt som omfattende såvel etiske problemer i forbindelse med anvendelsen af faget, den pågældende videnskabs egen etik, og "klassisk videnskabsteori" omfattende filosofiske, historiske og sociologiske aspekter af faget og dets relation til andre videnskaber. Se også siden med links.

 
 

Kontaktpersoner for FVT-gruppen:
Claus Emmeche, tlf. 35 32 53 47, email: emmeche[snabel-a]nbi.dk
Peter Sandøe, tlf. 35 28 30 59, email: pes[snabel-a]kvl.dk

 

no logo?