Hjem
  Alment
  Temabibliotek
  Nyt
  Links
 
 
 
  KU-Nat
  KU-Sund
  KVL
  DFU
  DTU
  RUC
     

 

websted for undervisere i fagets videnskabsteori:

Fagets Videnskabsteori på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Københavns Universitet)

 

Videnskabsteori på fakultetet
På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet far medicinsk videnskabsteori i en lang årrække været en integreret del af medicinstudiet. I dag udbyder fakultetet uddannelser i medicin, odontologi, folkesundhedsvidenskab, humanbiologi (kun kandidatuddannelse), og medico-ingeniørvidenskab (i samarbejde med DTU). På de fleste af disse uddannelser har der været indført kurser i videnskabsteori lang tid før den såkaldte FVT-aftale. Kurserne er derfor ikke planlagt i forhold til denne aftales rammer, og der vil i mange tilfælde derfor kun være tale om et delvist overlap med de emne-områder, som aftalen udstikker.

 

Aktuelt materiale
Mere om situationen på fakultetet kan læses i Hanne Andersen: "Videnskabsteori ved Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU", BioZoom 3, 2004 (også kopi af artiklen her).
Links til relevante sider på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet:

Afdelingen for Medicinsk Videnskabsteori

Afdeling for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning.

Medicinsk Museion

Afdelingen for Sundhedstjenesteforskning

 
 

Sidste overskrift
[denne side er under udarbejdelse]

 

no logo?