HUGIN OG MUNIN
Åbent netværk for videnskabsfilosofi og videnskabshistorie


Nyhedsbrev nr. 227 - 2007
Nyt om aktiviteter indenfor Videnskabshistorie og Videnskabsfilosofi og tilgrænsende områder f.eks. Videnskab, teknologi og samfund, Forskning i forskning, Videnskabsteori, Videnskabsetik, Videnskabssociologi, STS, Bioetik, Forskningspolitik, Naturfilosofi, Videnskabsformidling.

Redaktør: Marie Svarre Nielsen, CNV.
Annoncering af møder i Hugin og Munin, tilmelding, afmelding, og andet:
E-mail odinsravne@gmail.comNatravn
^ top

OPSLAG

Ethical Aspects of NanotechnologyA one-day conference on Nanotechnology, Society and Ethics
Onsdag, den 6. juni
Kl. 09:00 - 15:15
H.C. Ørsted Instituttet
Københavns Universitet
Universitetsparken 5
2100 København Ø


Everybody is welcome. Registration required, and is done by sending an email to contact@inespe.org or by filling out this form. Conference participation includes coffee and lunch (free of charge).


Futher information: NanoEthics


Organisers
Nano Science Center
Center for the Philosophy of Nature and Science Studies
Center for Bioethics and Risk Assessment
Centre for Environment and Toxicology
UNESCO's Division on Ethics of Science and Technology
International Network of Engineers and Scientist for Global Responsibility

At the conference different approaches to nanotechnology, society and ethics will be presented by scholars from different disciplines, and UNESCO's new book on the ethical, social, legal and political aspects of nanotechnology will be introduced, and reviewed / commented by stakeholders in the area of nanotechnology.

Hence, the purpose of the conference is to introduce discussions about nanotechnology, society and ethics, and establish contacts between UNESCO, INES and Danish stakeholders.


Programme

09.00-09.15: Welcome

09.15-10.00: Thomas Bjørnholm "Ethical issues related to nanotechnology"

10.00-10.45: Mickey Gjerris "Ethics and the art of making a mess of the almost invisible"

10.45-11.15: Coffee

11.15-12.30: Shamila Nair-bedoulle "UNESCO's initiatives in the area of Nano Ethics"

12.30-13.30: Lunch

13.30-15.00: Panel discussion

15.00-15.15: Closing remarks

^ top

OPSLAG

Thinking on your Feet: Managing the Unexpected and the Constitution of Patient Safety
15. May, 1-3 pm
in the Ada Building 018
STS-centeret
Informationsvidenskab
Århus Universitet


Guest Lecture & discussion
Dr. Jessica Mesman


Dr Jessica Mesman is a social scientist working in the field of Science and Technology Studies and the Sociology of Health and Illness. She is Assistant Professor at the Department of Technology & Society Studies, University of Maastricht, The Netherlands, and Director of Studies of the European Master Program on Society, Science and Technology (ESST) at the University of Maastricht.

"Nowadays the intervention process in intensive care units has become extremely complicated, involving more decision moments, more options and their related risks, possible tensions, and more pronounced dilemmas and uncertainties for everyone involved. Errors may lead to unacceptable and irreversible consequences. Much of the current patient safety research is on the detection of causes of incidents and near-misses. However, besides the intended formal measures, patient safety is also achieved by an unplanned but effective set of safety barriers. The key question should be: What is the basis for this resilience? After all, besides the intended formal measures, patient safety is also achieved by an unplanned but effective set of initiatives.

My current research project `Resources of Resilience' aims to identify these hidden processes. In this way I hope to gain insight in processes of selecting, combining and fine-tuning different knowledge frames in ways that are frequently unrecognized or misunderstood without that analysis. In my presentation I will discuss some of my preliminary findings."

^ top

BØGER

Introduktion til STS
Science, technology, society
Redigeret af Casper Bruun Jensen, Peter Lauritsen og Finn Olesen.

Hans Reitzels Forlag
Udgivelsesår: 2007
Isbn: 9788741250281


Det er med stolthed, at STS-centeret på Informationsvidenskab i Århus præsenterer nyudgivelsen af den første introduktion til STS-studier på dansk. Se poster med beskrivelse af bogen her: Poster

Science Technology Society-studier (STS) forsøger at afdække og beskrive de ofte meget brogede relationer mellem mennesker, ting, videnskab, teknologi og organisation. Der er tale om en forholdsvis ny videnskabelig strømning, der går på tværs af en række traditionelle skillelinjer. Fællesnævneren er, at der ikke sættes skarpe skel mellem videnskab, teknologi og samfund.

STS-studier bliver således mere og mere aktuelle i en tid, hvor blandt andetit, bioteknologi og nye organisationsformer ændrer vores måde at opfatte verden på.

Introduktion til STS er den første danske grundbog om dette nye felt. Bogen giver en pædagogisk introduktion til STS-studier og den forskelligartede og ofte vanskelige primærlitteratur, der kendetegner feltet. Forfatterne præsenterer blandt andet socialkonstruktivistiske tilgange til videnskab og teknologi, gennemgår aktør-netværksteori og beskriver etnometodologiske, feministiske og posthumanistiske perspektiver på STS-studier.

Introduktion til STS henvender sig til under visere og studerende inden for en bred vifte af fag - fra ingeniør- og sundhedsuddannelserne over sociologi og samfundsfag til filosofi, psykologi og kulturstudierne på universitetet.

^ top

STAFETTEN

Stafet-interview med


Theresa Schilhab

Fag: Biologi og filosofi med særlig vægt på evolutionære kognitionsprocesser.

Titel: Ph.d., Lektor og forskningsleder.

Ansættelsessted: Learning Lab Denmark, Danmarks Pædagogiske Universitet, der nu er blevet en del af Aarhus Universitet.


Hvad er den sidste fagrelaterede bog, du har læst?

How Homo became sapiens - on the evolution of thinking. Den er skrevet af Peter Gärdenfors, professor på Lunds Universitet, Afdelingen for Cognitive science. Jeg holder meget af at læse bøger, der kobler den biologiske forståelse af menneskets oprindelse med emner indenfor bevidsthedsfilosofi.


Er der en bog, du vil anbefale?

Collins, H. M., & Kusch, M., (1998) The Shape of Actions: What Humans and Machines Can Do, Cambridge, Mass: MIT Press. Det er en utroligt interessant bog om hvad der kendetegner menneskelige handlinger i forhold til handlinger der kan udføres af automatiserede systemer. Den er således også et bidrag til diskussionen om det ubevidste og bevidste. Så er den er velskrevet og teknisk af ret høj kvalitet.


Hvad er den mest interessante artikel, du har læst inden for de sidste par måneder?

Det er en tekst af filosoffen Hans Jonas: 'The Nobility of Sight: A study in the Phenomenology of the Senses' fra bogen: The Phenomenon of Life. Towards a Philosophical Biology. Selvom det er en ældre tekst indfanger og nagler den en mængde interessante perspektiver, der dels rammer mig på et videnskabsteoretisk og dels på et læringsbiologisk niveau. Jonas går i kødet på synet, som menneskets vigtigste sans. Og diskuterer bla. hvordan synssansens måde at fremstille verden på, er med til at give os vores ideer om objektivitet og forskellen mellem teori og praksis.


Hvad er den sidste konference, du har været til?

Learning Lab Denmark afholder hvert år en konference i marts, vores såkaldte AGORA, der har til formål at skabe forbindelse mellem vores forskning på instituttet og omverdenen. Det er en konference, der indbyder en alment interessant internationalt anerkendt hovedtaler til at præsentere et emne indenfor læring. I år var temaet 'tavs viden'.


Er der et eller flere nyhedsbreve eller andre net-aktiviteter, du vil anbefale?

Jeg synes jo faktisk vældig godt om Hugin og Munin. Og har tit fundet meget interessant information her helt alvorligt ment. Jeg læser jo i virkeligheden nok mest nyhedsbreve om nye publikationer, men den netadresse jeg besøger mest er dmi.dk. Jeg cykler meget…tog først kørekort for to år siden og har ikke bil. Så alt om vindretninger og nedbør har min interesse. Desuden har jeg en meget krævende have fyldt med rhododendron. Rhododendron er alpine planter, som egentlig er forholdsvis nøjsomme, men de må dog under ingen omstændighed tørre ud heller ikke om vinteren, hvor de på grund af deres udfoldede blade kan lide under stor vandfordampning i den kolde vintersol, så derfor følger jeg ofte med på måling af nedbør på DMI's hjemmeside, for at holde mig opdateret på om jeg skal vande eller ej.


Er der et eller flere tidsskrifter, du vil anbefale?

Behavioral and Brain Sciences er altid interessant, fordi det ofte er tunge tværgående temaer, som f.eks. udviklingen af menneskets sprog eller hjernens vidensdeling, der bliver berørt. Og så er der jo altid en lang række synspunkter, der kommer til orde på grund af den sideløbende peerdiskussion. Men også Journal of Consciousness Studies and Biology and Philosophy er interessante.

Giv et bud på et centralt spørgsmål for forskningen i dit felt.

Hvordan og hvornår opstod (fylogenetisk) og opstår (ontogenetisk) menneskets symbolbrug og i hvilket omfang hviler det på ikke symbolske kognitive processer? Et parallelspørgsmål er; i hvilket omfang er kroppen direkte kausalt involveret i mere såkaldt mentale processer og endda sprog og abstrakt tænkning? Det kan være kroppen forstået ud fra så forskellige dimensioner som emotioner, tavs viden, det absolut ubevidste og fysiologiske.


Giv et bud på en udbredt misforståelse.

Spørgsmålet opstår naturligt som følge af den fortsatte udbredte mere eller mindre kartesianske misforståelse, at vores krop og hjerne er uafhængige entiteter. Selvom vi på alle mulige tænkelige måder får demonstreret, at vi (menneskeheden) vantrives ved ikke at tilgodese vores fysiske krop, lyster, stemninger, sansninger i et samspil med vores ufattelige abstraktionsevne, så fortsætter vi stadig jagten på information uden den jordforbindelse og forankring, som kroppen kan give. Misforståelsen; at det at vi filosofisk kan skelne mellem krop og sind, restløst kan overføres til det virkeligt levede liv, bliver for eksempel demonstreret hver gang vi hører om mere evaluering af de faglige færdigheder, der består af viden om hvor Nakskov ligger og - om ikke navnet på den skaldede konge - så dog navnet på præsidenten i Frankrig. Som om faglige færdigheder består af en pakke, som skal overbringes fra lærer til elev, som så bare kan levere samme vare ved eksamensbordet.


Ville du tage imod en tidagestur til månen?

Altså kun hvis der var plads til mine unger, min mand og min hund; jeg tror godt jeg ville have dem at dele det med.


Har du en helt?

Først ville jeg svare videnskabssociologen Harry Collins, fordi han skriver så fantastisk godt. Selv når jeg ikke er enig med ham, nyder jeg at læse ham. Hans evne til at forklare selv virkeligt vanskelige problemstillinger anser jeg for ret exceptionel og efterstræbelsesværdig. Men mit valg falder alligevel snarere på filosoffen Maxine Sheets-Johnstone fra Oregon, som i den grad lever efter det hun 'prædiker'. Desuden er hun jo en ældre kvinde (sidst i 70'erne) og på den måde en fremragende rollemodel i en ellers mandsdomineret verden. Men det er selvfølgelig ikke et mål i sig selv. Jeg synes der er en enorm styrke i at stå for en filosofisk position, der betoner at kroppen spiller den væsentligste rolle for vores kognitionsevner og så i sit eget liv kunne efterleve den position, ved at være så rørlig i så høj en alder og ikke gå af vejen for store fysiske udfoldelser og ikke mindst kontroversielle tankegange. Hun fremstår som en meget autentisk og i den forstand stor, stor tænker.


Hvem vil du give stafetten videre til?

Jeg vil gerne give stafetten videre til Luis Bruni.

Om Stafetten
I Stafetten bliver en forsker bedt om at besvare en række spørgsmål og derefter sende Stafetten videre til en ny forsker efter eget valg.

Tidligere Stafet-interview:
Claus Emmeche
Brit Ross Winthereik
Lene Koch
Maja Horst
Randi Markussen
Ninna Lykke
Stine Adrian
Tom Børsen Hansen
Jens Dolin
Cathrine Hasse

^ top

HUGIN OG MUNIN

HUGIN og MUNIN er et elektronisk nyhedsbrev for aktiviteter indenfor videnskabsteori, videnskabsfilosofi, videnskabshistorie, videnskabssociologi og tilgrænsende emneområder. Det udsendes af Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, Københavns Universitet, for at styrke kontakten mellem grupper og enkeltpersoner indenfor de nævnte fagområder.

Hugin og Munin - tanke og erindring - er de to vise ravne, der sidder på Odins skuldre og hvisker ham alle tidender i øret. Han sender dem ud ved daggry, og ved morgenmåltidet er de hos ham igen med nyheder fra hele verden.

Ravnene er her valgt som vartegn for den filosofiske eftertanke og den historiske erindring.