HUGIN OG MUNIN
Åbent netværk for videnskabsfilosofi og videnskabshistorie


Nyhedsbrev nr. 232 2007
Nyt om aktiviteter indenfor Videnskabshistorie og Videnskabsfilosofi og tilgrænsende områder f.eks. Videnskab, teknologi og samfund, Forskning i forskning, Videnskabsteori, Videnskabsetik, Videnskabssociologi, STS, Bioetik, Forskningspolitik, Naturfilosofi, Videnskabsformidling.

Redaktør: Marie Svarre Nielsen, CNV.
Annoncering af møder i Hugin og Munin, tilmelding, afmelding, og andet:
E-mail odinsravne@gmail.comNatravn
^ top

OPSLAG

STS-læsekredsen


Efterår 2007
Kl. 14.00 til ca. 16
5/10, 29/10 og 27/11
IT-Universitetet
Lokale 4a05
Rued Langaards Vej 7
DK-2300 Kbh SEfterårets program i den københavnske STS-læsekredsen er fastlagt. Møderne foregår også denne sæson på IT-Universitetet i København. Teksterne og yderligere information kan fåes ved henvendelse til Nis Johannsen (nijo @ itu.dk).


PROGRAM

Følgende tekster er på programmet og møderne finder sted anførte datoer:

5/10
Edouardo Viveiros de Castro (1998): "Cosmological Deixis and Amerindian Perspectivism"

29/10
Marilyn Strathern (2002):"On space and depth"

27/11
Michel Callon (2006): "What does it mean to say that economics is performative?"

^ top

OPSLAG

On agency and body-ownership
October 25, 2007, 13.15-15.00
Center for Subjectivity Research
University of Copenhagen,
Lecture room 25-5-11,
Njalsgade 140-142, 5th floor.


Lecture by Manos Tsakiris, Department of Psychology, Royal Holloway University of London, UK.

Manos Tsakiris studied psychology in Athens, Greece . He then moved to London for postgraduate studies in philosophy and cognitive neuropsychology. He did his PhD at the Institute of Cognitive Neuroscience , University College London with Patrick Haggard and Chris Frith. His research attempts to explain the neurocognitive principles that underlie the experience of one's body in action and sensation. He is currently a lecturer at the Department of Psychology, Royal Holloway University of London


Organizer: Center for Subjectivity Research

Abstract

The recent distinction between sense of agency and sense of body-ownership has attracted considerable empirical and theoretical interest. The respective contributions of central motor signals and peripheral afferent signals to these two varieties of body experience remain unknown. I will consider the methodological problems encountered in the empirical study of agency and body-ownership, and then present a series of experiments that study the interplay between motor and sensory information. In particular, the experiments presented will focus on (i) how multisensory signals interact with body representations to generate the sense of body-ownership, (ii) how the sense of agency modulates the sense of body-ownership, and (iii) on the respective roles of efferent and afferent signals for self-recognition. The complex relations between agency and body-ownership will be considered in the light of recent neurophilosophical approaches.

^ top

OPSLAG

Entropy, Cosmos & Creation


A Theme in Intellectual and Scientific History
Fredag den 2. november
Kl. 13.00 (præcis)
Auditorium 1 (lokale 012)
Bygning 1441, Teologi
Ndr. Ringgade
Århus


Forsvar af doktorafhandling ved professor Helge Kragh

De officielle opponenter er Professor emeritus John Brooke, University of Oxford, England og professor Crosbie Smith, University of Kent, England.

Afhandlingen kan erhverves ved henvendelse til forfatteren (helge.kragh @ si.au.dk) eller Steno Instituttet, Aarhus Universitet annemette.hammer @ si.au.dk

Resumé af doktorafhandling:

Fremkomsten af termodynamikken i det nittende århundrede havde store og forskelligartede konsekvenser, strækkende fra maskinteknologi til spekulativ kosmologi. Ifølge termodynamikkens anden hovedsætning vil entropien for ethvert lukket system vokse i tiden, hvoraf følger at systemet vil forfalde og til slut ende i en død ligevægtstilstand. Anvendelsen af denne lov på hele universet, sådan som først foreslået i 1850'erne, førte til forudsigelsen af en såkaldt "varmedød" i den fjerne fremtid, hvor alt liv er ophørt og al struktur er opløst. I slutningen af 1860'erne blev det påpeget, at det heraf følger, at universet kun kan have eksisteret i en endelig tid. Det "entropiske skabelsesargument" er påstanden om, at termodynamikken fører til den konklusion, at verden havde en begyndelse og og den således er blevet skabt. Kernen i den herværende afhandling udgøres af de to nævnte scenarier, der altså blev begrundet som konsekvenser af termodynamikken.

I perioden fra omkring 1870 til 1920 blev varmedøden og den entropiske skabelse genstand for en omfattende debat, om end den mere udspandt sig mellem filosoffer og teologer end mellem naturforskere. Deltagerne i denne debat, der i dag i det store og hele er gået i glemmebogen, omfattede et stort antal videnskabsmænd og kulturpersoner, fra fysikeren William Thomson til den kommunistiske tænker Friedrich Engels. Blandt grundene til den lidenskabelige debat var ikke mindst det forhold, at entropiloven blev brugt apologetisk, nemlig til at begrunde en guddommelig skabelse af verden. Ja, man kan endda tale om et "entropisk gudsbevis". På grund af den hævdede forbindelse til kristne dogmer blev termodynamikken kontroversiel og indgik som en del af den kulturkamp, der i slutningen af det nittende århundrede rasede i Europa. Diskussionen foregik i mange lande, men det var især i Tyskland at materialister og positivister stredes med katolske og andre kristne lærde om termodynamikkens kosmologiske konsekvenser. Ligeledes var det hovedsageligt i Tyskland at debatten kørte over i et samfundsmæsigt og ideologisk spor, idet Engels og visse andre socialister argumenterede, at Clausius' lov var i modstrid med den dialektiske materialismes principper.

Mange tænkere søgte at modbevise varmedøden og den entropiske skabelse, hvilket til dels skyldtes termodynamikkens påståede ideologiske og religiøse konsekvenser. Der var mangfoldige forsøg af denne art, og de mest populære var at hævde, at da universet må være rumligt og materielt uendeligt, så kan fysikkens love ikke anvendes på verden i dens helhed. I hele den betragtede periode var spørgsmålet om verdens rumlige endelighed tæt knyttet til spørgsmålet om dens udvikling i tiden. I det store og hele var materialister og fritænkere tilhængere af "ininitisme", mens katolikker og andre lærde af en kristen overbevisning hævdede "finitismens" sag.

Den intense debat om entropi, kosmologi og religion aftog i starten af det tyvende århundrede og døde næsten ud i årene efter første verdenskrig. Men den forsvandt aldrig og spillede en vis rolle også i mellemkrigstiden. På grund af dens forbindelse til den kommunistiske verdensopfattelse vedblev den at kunne spores i den statsfilosofi, der blev doceret i Sovjetunionen og de andre kommunistiske lande. I dag har det entropiske skabelsesargument mistet sin styrke, både når det gælder naturvidenskab og teologi, og det bliver vist kun forsvaret af kreationistiske kredse. Selv om kosmologer i dag er overbevist om, at verden har en endelig alder og engang vil ende i en livløs tilstand, så skyldes dette ikke primært den vedvarende vækst i entropien. Faktisk er det usikkert om det giver mening at anvende entropibegrebet på verden i dens helhed.

Afhandlingen består af disse kapitler: (1) Introduktion. (2) Tidlige Ideer om Forfald og Skabelse. (3) Termodynamik og Varmedød. (4) Det Entropiske Skabelsesargument. (5) Billeder af Universet. (6) Udviklinger efter 1920. (7) Skygger fra Fortiden.

^ top

OPSLAG

Conference


Unity and Self
Time: November 29-30, 2007
Place: University of Copenhagen
Auditorium 23-0-50
Njalsgade 120 (building 23, ground floor.)

See campus area here: How to find us
Admission: Free
Prior registration required: Please register before Monday, November 19, by sending an email to cfs @ hum.ku.dk


Organizer: Dan Zahavi, Center for Subjectivity Research

Thursday, November 29

09:00-09:15 Welcome and Introduction

09:15-10:30 Evan Thompson (University of Toronto): "Brain in a vat or body in a world: On the biological requirements of self"

10:30-11:45 Philipe Rochat (Emory University): "Unity and self at birth"

11:45-13:00 Lunch break

13:00-14:15 Günter Figal (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg): "Unity not as subject"

14:15-15:30 Tim Bayne (Oxford University): "Consciousness, the self, and the split-brain syndrome"

15:30-16:00 Coffee break

16:00-17:15 Shaun Gallagher (University of Central Florida): "Problems with the specious present"


Friday, November 30

09.30-09.45 Louis Sass (Rutgers University) "Gurwitsch, schizophrenia and the field of consciuosness"

10.45-12.00 Dan Zahavi (University of Copenhagen): "Husserl, Sartre and Tye on unity and self"

12.00-13:30 Lunch break

13.30-14.45 Barry Dainton (University of Liverpool): "From Unity to selfhood"

14.45-15.15 Coffee break

15.15-16.30 Galen Strawson (University of Reading & CUNY): "Subject as objects"

^ top

OPSLAG

Nuclear Weapons and the Responsibility of Scientists
Fredag, 28. September 2007, Kl. 14.15
Auditorium D
Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet
Blegdamsvej 17, 2100 København Ø.


Foredrag ved: David Krieger.

David Krieger er præsident for "Nuclear Age Peace Foundation" og formand for "International Network of Engineers and Scientists for global responsibility".

Dette er det tredje INESPE foredrag om ingeniører og videnskabsfolks sociale ansvar. Flere informationer om INESPEs foredragsrække om ingeniører og videnskabsfolks sociale ansvar findes på: inespe.org/lectures/

Arrangementet er offentligt. Fri entre.

Abstract:

I will discuss how nuclear weapons have changed our world and how some key nuclear scientists have responded to them. I will discuss Leo Szilard, Albert Einstein, Joseph Rotblat, Linus Pauling and Hans Bethe. I will also discuss the importance of the student protest at the University of California to the University's continued management and oversight of the US nuclear weapons laboratories.

^ top

OPSLAG

PHIS Graduate Conference 2007:


Research and relevance
December 6 and 7
Sandbjerg Estate


The Danish Research School in Philosophy, History of Ideas, and History of Science (PHIS) offers a network for PhD-students within the fields of philosophy, history of ideas, and history of science. Each year, a graduate conference is organized to bring together Danish and international PhD students and some of their supervisors.

The Graduate Conference 2007 will take place on December 6 and 7 at the Sandbjerg Estate - Aarhus University Conference Center. It is organized by The Steno Department for Studies of Science and Science Education. All inquiries should be direceted to the head of the organizing committee, Hanne Andersen, Steno Department for Studies of Science and Science Education, Aarhus University.


Registration

Electronic registration is available and is open until October 1.


Prospective PhD-students

A limited number of places will be available at the PHIS Graduate Conference 2007 for prospective PhD-students within the PHIS framework. A short application including name, email address, prospective affiliation and/or supervisor, and estimated application time should be sent to Laura Thomasen (laura @ si.au.dk) before October 1. Shortly after October 1, applicants will be informed whether they have been accepted to the conference.


PhD-stduents from other countries

A limited number of places is also available for PhD-students from other countries. A short application including name, email address, affiliation and supervisor should be sent to Laura Thomasen (laura @ si.au.dk) before October 1. Shortly after the application deadline, applicants will be informed whether they have been accepted to the conference. There is no conference fee.

TITEL
Sandbjerg EstateThe programme will include the following sessions:

- Parallel sessions on the state of the art and current research for each of PHIS' four research areas (theoretical philosophy, practical philosophy, philosophy of science, history of ideas, philosophy and science)

- Workshops in academic writing (based on manuscripts submitted by the participants)

- Advantages and pitfalls of collaboration and co-authored work

- How to write a dissertation - including such issues as monography versus collection of journal articles, writing for various audiences, writing in foreign languges, etc.

- Life after the PhD, including strategies in preparing grant proposals and job applications.
____________

Invited speakers include Peter Barker, Ron Schleifer, Dan Zahavi, Peter Sandøe, Finn Collin, Jens Hebor, Uffe Juul Jensen and Peter C. Kjærgaard

^ top

BØGER

Bevidsthedens natur. Naturens bevidsthed


Skitse til fortælling for det 21. århundrede


Forfatter: Steen Relster
Titel: Bevidsthedens natur. Naturens bevidsthed
Skitse til fortælling for det 21. århundrede

2007-01
188 s., DKK 249,
Forlaget Multivers, Frederiksberg


Hvad er bevidsthed?

Spørgsmålet har til alle tider optaget filosoffer og videnskabsmænd, men ingen har kunnet give et endegyldigt svar.

I Bevidsthedens natur. Naturens bevidsthed kommer Steen Relster med sit bud.

Bevidsthed er en fundamental egenskab ved naturen, som hverken forklares af naturvidenskabelig materialisme eller religiøs idealisme. Bevidsthed er underlagt evolutionen; naturen er bevidst, og mennesket er en kreativ medskaber i den fortsatte udvikling.

I en tid, hvor videnskab og religion kæmper om herredømmet, er Bevidsthedens natur. Naturens bevidsthed en skitse til en helt tredje fortælling - en fortælling, der skaber helhed.

- Tekst fra forlagets hjemmeside

Følgende akademiske fagfolk har svaret på spørgsmål om bevidstheden:

Filosoffer:
Professor, direktør dr. phil. .Dan Zahavi,
Professor, dr , phil. Erich Klawonn,
Lektor, dr phil. Søren Harnow Klausen,
Lektor Oliver Kauf Kauffmann,
Lektor, ph. d, Axel Haaning.

Fysikere og biologer:
Lektor dr. phil. Jesper Hoffmeyer,
Professor Benny Lautrup,
Lektor Per Kjærgaard Rasmussen,
Professor emeritus Bent Foltmann,
Cand scient. Marzcia Techau.

Psykologer:
Docent, dr. phil. Nini Prætoriu Prætorius,
Mag. art. Erik Hof Hoffmann.Mere information om bogen kan findes på Steen Relsters hjemmeside: relster.dk

^ top

BØGER

Science as Culture


Special Issue:

"Unpacking Intervention in STS"
Særnummeret af Science as Culture er udkommet med temaet "Unpacking Intervention in STS", redigeret af Casper Bruun Jensen og Teun Zuiderent-Jerak. Særnummeret indeholder bidrag fra DASTS-medlemmer bl.a. Randi Markussen, Signe Vikkelsø og herudover bl.a. Jessica Mesman og Roland Bal.

Nummeret er tilgængeligt her: Science as Culture

^ top

STAFETTEN

Stafet-interview med


Hans Siggaard Jensen

Fag: Filosofi - videnskabsteori
Titel: Professor i videnskabsteori, Institutleder
Ansættelsessted: Learning Lab Denmark, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet


Hvad er den sidste fagrelaterede bog, du har læst?

Stephen Gaukroger: The Emergence of a Scientific Culture, Oxford UP 2006


Er der en bog, du vil anbefale?

Det er en uhyre tankevækkende grundig bog, der er første bind i et stort værk om fremkomsten af en videnskabelig kultur i Europa. Bindet her behandler perioden fra 1210 (Etableringen af Aristoteles som omdrejningspunkt) til 1685 hvor en ny videnskab og tilhørende kulturelle værdier er ved at være etablerede. Der skulle komme fem bind i alt. Gaukroger er kendt for fremragende bøger om Descartes og Bacon. I bogen/bogrækken vil han forsøge at analysere etableringen af forholdet mellem videnskab og modernitet. Han startede med at ville lave en ambitiøs analyse af forholdet mellem vestlig videnskab og hvad der foregik i Kina, Indien og Mellemøsten, men fik så nok at gøre med at forsøge at forstå hvad der egentlig skete i Europa. Hans indledning er yderst tankevækkende, idet den opretholder det lidt brede perspektiv. Derefter går han i detaljen med hvad det egentlig er der sker fra 1200 til 1700. Han kritiserer forsøger at skabe et alternativ til hvad han kalder "oplysningsmyten" om videnskabens fremkomst og en etablering af den baseret på Weber/Merton forståelser af den europæiske kulturs særegenhed. Det medfører helt nye analyser af forholdet mellem videnskab og religion i hvert fald frem til Darwin.


Hvad er den mest interessante artikel, du har læst inden for de sidste par måneder?

I forbindelse med færdiggørelsen af en bog om naturvidenskabens filosofiske historie læste jeg Peter Galisons artikel om forholdet mellem Bauhaus og den logiske positivisme fra 1992. Det var en rigtig spændende artikel, der gav megen ny viden om to hver for sig meget indflydelsesrige bevægelser i forrige århundrede.


Hvad er den sidste konference, du har været til?

Jeg var til OKLC 2007 - Organisational Knowledge, Learning and Capabilities - i London, Ontario, i Juni idet vi på Learning Lab skal være medarrangør af OKLC 2008. Det var en fin lille konference med omkring 100 deltagere, hvilket tillod at man fik overblik og gode samtaler. Her var innovation et kodeord i mange indlæg - og dermed var fokus for mig ændringen af forskningssystemet til et innovationssystem.


Er der et eller flere nyhedsbreve eller andre net-aktiviteter, du vil anbefale?

Jeg er stadig enormt imponeret af kvaliteten i net-leksikonnet Stanford Encyclopedia of Philosophy. Der er væsentlige nye artikler hele tiden.

Er der et eller flere tidsskrifter, du vil anbefale?

Jeg følger løbende ca. 20 tidsskrifter og synes stadig at det gode gamle Social Studies of Science er godt og spændstigt, derudover Technology & Culture, og så holder jeg meget af de lange og tunge men altid enormt velskrevne anmeldelser i New York Review of Books.


Giv et bud på et centralt spørgsmål for forskningen i dit felt.

Vi forstår stadig ikke samspillet mellem forskning og innovation, og slet ikke forholdet mellem hvordan de to typer aktiviteter organiseres og ledes - og det bliver mere og mere vigtigt med en sådan forståelse, når de to typer får den centrale politiske og økonomiske rolle, og de måske smelter sammen eller indgår en eller anden mærkelig relation.


Giv et bud på en udbredt misforståelse.

At forskningsledelse er projektledelse,


Ville du tage imod en tidagestur til månen?

Helt sikkert, men det ville kræve at forberedelsestiden der var nødvendig også - mirakuløst - var sat ned til ti dage.


Har du en helt?

Jeg har altid holdt af Descartes, fordi det lykkedes ham at lave store videnskabelige bidrag og samtidig nogle helt utroligt vigtige filosofiske fejltagelser.


Hvem vil du give stafetten videre til?

Kirsten Drotner, formand for bestyrelsen for videnskab.dk

Om Stafetten
I Stafetten bliver en forsker bedt om at besvare en række spørgsmål og derefter sende Stafetten videre til en ny forsker efter eget valg.

Tidligere Stafet-interview:
Claus Emmeche
Brit Ross Winthereik
Lene Koch
Maja Horst
Randi Markussen
Ninna Lykke
Stine Adrian
Tom Børsen Hansen
Jens Dolin
Cathrine Hasse
Theresa Schilhab
Luis Emilio Bruni
Mette Böll
Jesper Hoffmeyer
Frederik Stjernfelt

^ top

HUGIN OG MUNIN

HUGIN og MUNIN er et elektronisk nyhedsbrev for aktiviteter indenfor videnskabsteori, videnskabsfilosofi, videnskabshistorie, videnskabssociologi og tilgrænsende emneområder. Det udsendes af Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, Københavns Universitet, for at styrke kontakten mellem grupper og enkeltpersoner indenfor de nævnte fagområder.

Hugin og Munin - tanke og erindring - er de to vise ravne, der sidder på Odins skuldre og hvisker ham alle tidender i øret. Han sender dem ud ved daggry, og ved morgenmåltidet er de hos ham igen med nyheder fra hele verden.

Ravnene er her valgt som vartegn for den filosofiske eftertanke og den historiske erindring.