HUGIN OG MUNIN
Åbent netværk for videnskabsfilosofi og videnskabshistorie


Nyhedsbrev nr. 243 2008
Nyt om aktiviteter indenfor Videnskabshistorie og Videnskabsfilosofi og tilgrænsende områder f.eks. Videnskab, teknologi og samfund, Forskning i forskning, Videnskabsteori, Videnskabsetik, Videnskabssociologi, STS, Bioetik, Forskningspolitik, Naturfilosofi, Videnskabsformidling.

Redaktør: Marie Svarre Nielsen, CNV.
Annoncering af møder i Hugin og Munin, tilmelding, afmelding, og andet:
E-mail odinsravne@gmail.comNatravn
^ top

OPSLAG

Berkeley, Biology and British Petroleum:


Public Academics-and the Academician-in a Corporatized World
Wednesday, May 7 at 14.15 hours
Auditorium A
Niels Bohr Institute,
University of Copenhagen
Blegdamsvej 17
DK-2100 Copenhagen

The Fourth INESPE Lecture on the Social Responsibility of Engineers and Scientists

Lecture by:
Ignacio Chapela
Associate Professor at Department of Environmental Science, Policy and Management.
University of California, Berkeley.


Persons who want to attend this lecture are required to register on-line at inespe.org/lectures/chapela.html. Registration can also be done by sending an email to contact(at)inespe.org. Admission: Free.

More info on the INESPE Lecture Series on the Social Responsibility of Engineers and Scientists at inespe.org/lectures/

Please note that Ignacio Chapela also delivers a lecture on May 6. More info at biokemi.org/meetings/lect_060508.htm


Best regards,
Tom Boersen.

Abstract

In 1997, and then again in 2007, the University of California at Berkeley was the epicenter of key developments in the history of public research institutions, universities and academe in general.The proposal to have intimate and very substantial financial relationships with two major transnational corporations (Novartis and British Petroleum, a.k.a. BP) was met, in both occasions, with opposition on the part of some faculty and many members of the public. The dynamics of these local developments can be seen as emblematic of much larger processes taking place within the Modern enterprise of a social programme based on innovation and RD&D (Research, Development and Delivery). This presentation will discuss the incorporation of Biology, through "biotechnology", into the paradigm of RD&D progress, specifically from the viewpoint of Berkeley and the University of California. Here, the forces driving much of science and academe in our days are clearly discernible: on the side of industrial development those forces include corporatization, entrepreneurship, reliance on intellectual property protection and venture-capital, while on the other hand academia is impacted by the rise of "big science", politization and militarization. How these forces work in tension with each other will be analyzed using the case-study of the presenter, who has been engaged in opposition to privatizing forces in Berkeley and to the final incorporation of Biology into the world of corporations and large, concentrated venture capital. In discussion with the audience, we will scrutinize the options available to individual scientists, engineers and academicians in general, in the face of forces that would appear overwhelming. What are the alternatives? How to balance public principles with personal interests? How is the public represented in the work of academe? Whence has academic freedom wandered?

^ top

OPSLAG

Hvad er det sociale?
Torsdag den 15. maj, kl. 9.00 til 16.30
Preben Hornungstuen i Studenternes Hus, Aarhus Universitet


Konference i regi af Sociologisk Forum

Sociologisk Forum har de sidste fem år afholdt en række heldagskonferencer om sociologiske problemstillinger og store sociologers værker, f.eks. Max Weber, Pierre Bourdieu og Niklas Luhmann.

Denne gang har konferencen et tematisk sigte. Vi stiller de helt grundlæggende spørgsmål om, hvad det sociale består i, og hvordan denne "genstand" kan studeres frugtbart i dialog med andre vidensfelter. Er det sociale synonymt med menneskelig samhandlen, består det sociale af normer og værdier, er det sociale alt det, der ikke er fysisk givet, og som derfor kan forandres gennem menneskelig handling, er det sociale kommunikation osv.?

Hvis man forstår sociologien som givet ved et særligt iagttagende blik eller metode, om man vil, så vil de fleste være enige i, at denne består i at reducere individuel adfærd til en samfundsmæssig rod. Mange samtidige sociologer har taget denne reduktionisme op til kritisk revision og er som følge heraf gået i dialog med en række andre discipliner, fx neurologien, psykoanalysen eller naturvidenskaben. Konferencen spørger til, hvordan sociologien frugtbart kan trække indsigter fra andre discipliner ind uden samtidig at miste sin egenart: dets fokus på det sociale.

Konferencen består af fem oplæg med tilhørende diskussion og afsluttes med en fælles paneldebat.


Arrangør: Sociologisk Forum (eventuelle spørgsmål rettes til Carsten Bagge Laustsen på telefon 8942-1394 eller e-mail: cbl (at) ps.au.dk)

Deltagelse: Alle interesserede er velkomne

Tilmelding: Tilmelding er ikke nødvendig

Frokost: Fælles frokost arrangeres for interesserede. Prisen for frokost samt kaffe og kage/frugt er 120 kr. Tilmelding til frokosten sker hos Carsten Bagge Laustsen (telefon 8942-1394 eller e-mail: cbl (at) ps.au.dk)


PROGRAM

9.00-9.15: Velkomst ved Carsten Bagge Laustsen

9.15-10.00: Lars Thorup Larsen:
Sociologien, samfundet og "det sociale spørgsmål": Har poststrukturalismen et begreb om samfundet?
En lang række af de teoretikere, som i dag dominerer samfundsteorien, arbejder uden et egentligt samfundsbegreb, bl.a. fordi en del af dem ikke er sociologer i traditionel forstand. Kan man det? Svarer det til at undersøge politik uden en fast politikdefinition eller magt uden magtbegreb? Dette oplæg vil diskutere disse spørgsmål med udgangspunkt i "det sociale spørgsmål", som teorihistorisk er bekymringen om samfundets orden. Denne problematik føres dernæst op til nutiden ved ud fra bl.a. Luhmann og Foucault at diskutere, om og i givet fald hvordan sociologien har behov for et samfundsbegreb.

10.00-10.15: Pause - kaffe/te

10.15-11.00: Jens Erik Kristensen:
Det sociale i et systemteoretisk og/eller et socialanalytisk perspektiv
Oplægget vil tage afsæt i nogle centrale forskelle og interessante ligheder mellem et luhmanniansk-systemteoretisk og et socialanalytisk perspektiv på det sociale (som kommunikation og som gemenhed/transmission). En af lighederne består i ambitionen om en radikal genbeskrivelse/geninterpretation af det sociales emergens hinsides såvel socialfilosofiens som sociologiens traditionelle begreber og antagelser. Forskellene er til at få øje på, men lærerige for enhver sociologisk eller filosofisk genfremstilling af spørgsmålet: "hvad er det sociale?"

11.00-11.15: Pause, kaffe/te

11.15-12.00: Casper Bruun Jensen:
Hvad er det "sociale"?: Ved elektroniske patientjournaler fx
Præsentationen diskuterer konstitutionen af det sociale med udgangspunkt i et studie af konstruktionen af elektroniske patientjournaler. Diskussionen indeholder en tematisering af tre spørgsmål:
1. Hvordan kan man analytisk håndtere aktører, hvis grænser forekommer ustabile og flydende (og dermed ikke entydigt sociale eller tekniske som traditionelt forstået)?
2. Hvor og hvordan finder man sådanne delvist eksisterende aktører, og på hvilken skala opererer de
3. Hvilke udfordringer stiller sådanne non-humanistiske analyser sociologien?

12.00-13.00: Frokost

13.00-13.45: Lisanne Wilken:
"Don't confuse a girlfriend with a squeeze machine" - det sociale som neurologisk udfordring (eller omvendt)
De senere års enorme fokus på hjernen har bevirket, at hjerneforskere har forholdt sig til en række problemstillinger, der ellers hører hjemme i andre fag - fx i sociologien, antropologien og i religionsvidenskaben. Det har af mange (og ofte gode) grunde ført en del kritik med sig. Men der er måske også noget at komme efter. Med udgangspunkt i neurologiske diskussioner af de sociale og kommunikative problemer, der følger med syndromer inden for autismespekteret, diskuterer dette oplæg, hvordan indsigter fra hjerneforskningen kan bidrage til vores forståelse af det sociale. Samtidig giver det (naturligvis) et bud på, hvordan sociologiske indsigter kan gøre hjerneforskerne klogere.

13.45-14.00: Pause - kaffe/te

14.00-14.45: Henrik Jøker Bjerre:
Det sociale findes ikke - men det fungerer alligevel
En af sociologiens mest grundlæggende opgaver er at fortolke. Dens genstand, det sociale, synes nemlig både at være og ikke være - det har med andre ord en flygtig og ustabil karakter. Det kan ikke afmåles og opregnes - i en væsentlig forstand er det slet ikke, men dets virkninger er ikke desto mindre åbne for enhver at betragte. Det sociale er ikke summen af sociale begivenheder, værdier, aktører osv., men denne sum plus dens mangel. Psykoanalysen tilbyder en forklaring på, hvad dét kan betyde, og hvorfor det sociales mangel (kontingens, ubehag) har afgørende betydning for karakteren af dets fortolkning.

14.45-15.00: Pause - kaffe/te

15.00-16.30: Jacob Arnoldi, Lars Throup Larsen, Jens Erik Kristensen, Casper Bruun Jensen, Lisanne Wilken og Henrik Jøker Bjerre:
Paneldebat om konferencens tema

^ top

OPSLAG

Surviving Ourselves: The Human Condition
Call for Papers
Submission deadline 1 June
Roskilde University, August 13-15, 2008


ROSKILDE SCIENCE SUNRISE CONFERENCE 2008

Conference background and goal

We invite papers for the Roskilde Science Sunrise Conference 2008. The Conference aims to provide an international forum for discussing important new scientific developments and the broader societal, cultural, political, ethical and other challenges such developments may bring about.

The subject of Roskilde Science Sunrise Conference 2008 is Surviving Ourselves: The Human Condition.

How are we to act and interact in the century ahead? Shaping the future and grappling with its complexities is a challenge to ourselves and at the same time a matter of surviving ourselves since history seems to teach us that we are as much problem makers as problem solvers.

What might be the impact on the human condition of two major scientific breakthroughs about to be announced:

(1) the laboratory creation of primitive life, and

(2) the possibility of genetic recreation of dead DNA ("awakening the dead")?

By bringing some of the most renowned politicians, scientists and public figures together, this first Roskilde Sunrise Conference provides a unique forum for discussing some of the scientific, ethical and political consequences of these two new possibilities for the human race in the 21st century.

Invited speakers

Mark Bedau / Reed University, David Deamer / UC Santa Cruz, Drew Endy / MIT, Gerald L. Epstein / Center for Strategic and International Studies, Washington DC, P. Luigi Luisi / University of Rome, Donald W. Pfaff / Rockefeller University, Steen Rasmussen, FLiNT Center, SDU, Denmark, Robert M. Friedman, Vice President for Public Policy, J. Craig Venter Institute.

Submission

Submissions may address any area related to the conference themes. Submissions to be considered for presentation (35 minutes and 10 minuets for QA) must contain an abstract of 150-250 words. Deadline for submission of abstracts is 1 June 2008. For submission go to http://sunrise.ruc.dk/.

Conference location

Roskilde University, Denmark, August 13-15, 2008

Conference secretariat

sunrise(at)sunrise.dk
Phone (+45) 4674 2995

Program committee

Vincent F. Hendricks / Roskilde University, Poul Holm / Roskilde University, Jesse Ausubel / Rockefeller University, A.P. Sloan Foundation.

Organizing committee

Vincent F. Hendricks, Poul Holm, Frederik Stjernfelt, Anette Warring, Jeppe Dyre, Jacob Torfing, John Gallagher.

^ top

OPSLAG

Leon Rosenfeld invented indeterminate gauge dynamics in 1930
Rettelse: Foredraget begynder kl. 17.00
Tirsdag den 6. maj
Auditorium 10, H. C. Ørsted Instituttet
Universitetsparken 5, 2100 København Ø


Foredrag ved:
Professor Donald Salisbury
Physics Department, Austin College, Sherman, Texas and Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin


Arrangør:
Videnskabshistorisk Selskab

Kl. 16.30 inviterer Selskabet på kaffe, te og frugt for 10 kr. i Institut for Matematiske Fags frokoststue, rum 04.4.19 på 4. sal.

In 1929 and 1930 Heisenberg and Pauli published groundbreaking papers presenting schemes for quantizing the electromagnetic field in interaction with a second-quantized Dirac electron matter field. At the same time Fermi independently proposed his own distinct approach. The principle problem that needed to be addressed was how do deal with the identical vanishing of the momentum conjugate to the temporal component of the electromagnetic potential. Heisenberg and Pauli invented two procedures, each of which destroyed the manifest symmetry under gauge transformations of the potential and matter field. Pauli in particular expressed doubts about the validity of the method. Fermi's construction destroyed manifest Lorentz symmetry.

In 1929 Leon Rosenfeld was working with Pauli in Zurich. With Pauli's encouragement and assistance he was able to show that no unphysical interaction with longitudinal components of the electromagnetic field resulted from the first Heisenberg-Pauli modified Lagrangian. But neither Pauli or Rosenfeld were satisfied with the seemingly ad hoc suggestions for dealing with the vanishing momentum. Again at Pauli's urging and with an apparently essential (though unidentified) idea from Pauli, Rosenfeld undertook the first formal investigation of the nature of local symmetries under the transition from Lagrangian to Hamiltonian dynamics. The resulting analysis was published in Annalen der Physik in 1930. Rosenfeld was able to show that both the Heisenberg-Pauli, and Fermi methods were mathematically justified. In the process he invented a significant portion of the machinary of constrained Hamiltonian dynamics, now the basis of all canonical treatments of local gauge theories, including Yang-Mills, gravity, and superstrings. Furthermore, Rosenfeld treated as an example Dirac matter fields and electromagnetism in interaction with general relativity. It was primarily in this domain in 1949 that Dirac and Bergmann began to produce the constrained Hamiltonian algorithm that now bears their name.

One naturally wonders why Rosenfeld's contribution has not received the attention that it merits. It was surely of crucial interest to Pauli, and demonstrably also to Dirac. In fact, after having satisfied himself of the validity of the Fermi procedure, Rosenfeld published in 1932 a demonstration that Dirac's relativistic electron theory was equivalent to that of Heisenberg and Pauli. Dirac was indeed in correspondence with Rosenfeld before Dirac, Fock, and Podolsky published their "improved" demonstration of this equivalence. Dirac had written Rosenfeld asking him detailed questions about the appearance of arbitrary functions in Rosenfeld's constraint analysis.

It appears that Rosenfeld's contribution to quantum field theory simply came to early. It suffered the same fate in the coming two decades as did quantum field theory itself. Coming to terms with the apparently insurmountable infinities that plagued quantum electrodynamics, Rosenfeld himself declared in his 1932 overview that there was no longer any reason to think that second quantization could lead to an acceptable theory of interaction of material particles. This may also explain why Rosenfeld's contribution was initially unknown to Peter Bergmann in 1949 when he set himself the task of inventing a procedure for tracking the indeterminate time evolution of the gravitational field.

^ top

ANDET

Underskriftindsamling for revision af universitetsloven
Vi har startet en underskriftindsamling for revision af universitetsloven, med henblik på at opnå større politisk forståelse for nødvendigheden af at ændre den nuværende forsknings- og uddannelsespolitik.

For de forsknings- og uddannelsespolitiske ordførere i Folketinget er det vigtigt at slå fast, at utilfredsheden mod de nuværende forhold ikke er begrænset til en ubetydelig sekt, som videnskabsministeren ofte påstår. Derfor beder vi dig hjælpe os ved at skrive under: gå til gopetition.com/online/17457.html og læs om baggrunden og selve erklæringen, signer denne - klik på "Sign the petition" og udfyld navn, emailadresse (som ikke offentliggøres), eventuel tilknytning (VIP /TAP /STUD /ANDET), og verification-code, i sidstnævnte skal du skrive den håndfuld tegn i feltet som tegningen afbilder.

Mange hilsner på vegne af initiativtagerne

Claus Emmeche

^ top

JOB

Postdoktor i vetenskaps-, teknik- och miljöstudier
(Dnr 312-1626-08)

Kulturvetenskapliga studier av vetenskap, teknik och miljö (VTM-studier) är ett växande, mångdisciplinärt forskningsområde vid humanistiska fakulteten i Umeå. Denna anställning avser forskning inom någon del av detta område. Den sökande ska utveckla ett självständigt projekt som berikar och befruktar pågående forskning vid fakulteten. Det kan till exempel handla om vetenskapshistoria, teknikhistoria, medicinhistoria eller miljöhistoria, eller någon inriktning inom vetenskaps- och teknikstudier (STS) eller humanistisk miljöforskning/forskning kring hållbar utveckling.

Vi ser gärna att forskningen bedrivs inom något av följande fält: 1) vetenskap och kommunikation, 2) biobränslen och klimatpolitik, 3) skogsvetenskap och skogsbruk, 4) biomedicin och genteknik, 5) miljödebatt och natursyn. Andra forskningsinriktningar inom området kulturvetenskapliga vetenskaps-, teknik- och miljöstudier kan också beaktas. De sökande kan ha doktorsexamen inom t ex STS-miljöer, etnologi och antropologi, de historiska vetenskaperna, vetenskapsteori, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, religionsvetenskap, miljövetenskap och livsåskådningsforskning. Anställningen kommer att placeras på lämplig institution vid humanistiska fakulteten men även vara knuten till universitetets Centrum för studier av vetenskap och värderingar (CSVOV).

Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång och som tidigare inte haft anställning som forskarassistent/postdoktor. Det förutsätts att innehavaren av anställningen är aktivt närvarande i den humanistiska forskningsmiljön vid Umeå universitet och är intresserad av att utveckla den. Innehavaren skall delta i seminarieverksamhet och med jämna mellanrum presentera sin forskning.

Närmare upplysningar lämnas av docent Christer Nordlund, 090-786 97 33, christer.nordlund (at) histstud.umu.se.

Ansökan skall innehålla

* en fullständig curriculum vitae (CV)
* en publikationsförteckning
* plan över forskningsprojekt som sökande önskar arbeta med under tiden som postdoktor (5-8 sidor)

Som grund för bedömning av den sökandes meriter kommer att ligga dels tidigare forskning med anknytning till forskningsinriktningen, dels den projektbeskrivning av forskning som är tänkt att utföras inom anställningen.

Vid tillsättning kommer hänsyn att tas till insänd forskningsplan och särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig skicklighet.

Universitet tillämpar individuell lönesättning. Löneanspråk kan anges i ansökan.

Facklig information lämnas av SACO, 090-786 51 53, SEKO civil, 090-786 52 96 samt ST, 090-786 54 31.

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format. Söker du flera befattningar med olika diarienummer, måste du skicka en ansökan per befattning.

Din ansökan, märkt med dnr för den postdokanställning du söker, sändes digitalt till jobb (at) umu.se senast 5 maj. För vidare information om anställningarna, se www.umu.se ...

^ top

JOB

Ph.D. and Post.doc scholarships: Virtual Worlds
The research project "Sense-making strategies and the user-driven innovations in Virtual Worlds" (2008-2011) - funded by the Danish Strategic Research Council, KINO - offers two full, 3-year Ph.D. scholarships and one 2-year Post.doc scholarship. The start date is 1 July 2008

The deadline for applications is 15 May 2008, 12 Noon
Read more: ruc.dk/ansaettelse...

^ top

STAFETTEN

Stafet-interviewet udgår denne gang


^ top

HUGIN OG MUNIN

HUGIN og MUNIN er et elektronisk nyhedsbrev for aktiviteter indenfor videnskabsteori, videnskabsfilosofi, videnskabshistorie, videnskabssociologi og tilgrænsende emneområder. Det udsendes af Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, Københavns Universitet, for at styrke kontakten mellem grupper og enkeltpersoner indenfor de nævnte fagområder.

Hugin og Munin - tanke og erindring - er de to vise ravne, der sidder på Odins skuldre og hvisker ham alle tidender i øret. Han sender dem ud ved daggry, og ved morgenmåltidet er de hos ham igen med nyheder fra hele verden.

Ravnene er her valgt som vartegn for den filosofiske eftertanke og den historiske erindring.